Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie

Jesteśmy ludźmi o różnych zawodach, pasjach i w różnym wieku. 
Łączy nas jedno - wspólnota miejsca zamieszkania. 
Komorów i jego okolice pod wieloma względami są wyjątkowe, ale jak każde dobro wymagają troski i dbałości. 
O przyrodę i jej harmonijny rozwój, o ład architektoniczny i zachowanie zabytkowego układu urbanistycznego, o zaspokojenie aspiracji kulturalnych i społecznych mieszkańców. 
Nikt nas w tym nie wyręczy. S
ami musimy wykazać troskę o otaczające nas piękno, nadrobić wieloletnie zaniedbania w realizacji wizji miasta ogrodu. 
W Komorowie i wokół niego mieszka wielu dynamicznych ludzi, wizjonerów pragnących kształtować obraz zastanego świata. 
To do nich kierujemy apel. 
Jeśli cele naszego stowarzyszenia są Wam bliskie - dołączcie do nas!

O bieżącej działalności towarzystwa dowiesz się więcej w sekcji AKTUALNOŚCI
Copyright Nazwa.pl